Your address will show here +12 34 56 78
Coordinació de projectesDisseny gràficExposicionsInici

Barcelona fotògrafes

Exposició temporal al carrer que recull imatges reivindicant el paper que la dona ha tingut en la història de la fotografia a Barcelona.


FUNCIÓ

Disseny expositiu, gràfic i coordinació del muntatge

INSTITUCIÓ

Ajuntament de Barcelona

COMISSARIAT

Isabel Segura

IL·LUMINACIÓ

Andreu Fàbregas

UBICACIÓ

Itinerant:
Born – Plaça Comercial
Sants – Placeta de Ramon Torres Casanova

ANY

2021