Your address will show here +12 34 56 78
Coordinació de projectes

Temps del Romànic

Exposició itinerant que té com a objectiu difondre el romànic a partir d'una nova perspectiva i amb la utilització de noves tecnologies en la comunicació museogràfica.


FUNCIÓ

Coordinació general del projecte

INSTITUCIÓ

Departament de Cultura de Catalunya i La Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

EMPRESA DE PRODUCCIÓ

EXPOMON

ANY

2015-2016

UBICACIÓ

CaixaForum Girona
CaixaForum Tarragona
Museu de Lleida
MEV Vic
Sala San Domènech de la Seu d’Urgell
Església de Sant Pere de Ripoll
Casino de Manresa